HOME > 제품소개  
 

 
  ◈ 자력의 강도를 용이하게 조절할 수 있으며, 대형 및 연결형의 리프마가 가능하다.
◈ 연결조작, 작업의 자동화가 가능하다.
 
MODEL Specification Dimension Magnet Voltage Weight
HLMC-15C 600KG 156×63 110 DC180V 11KG
HLMC-20C 1200KG 206×78 133 23KG
HLMC-25C 1800KG 256×96 196 40KG
HLMC-30C 2500KG 306×100 215 60KG
HLMC-15SRC 600KG 162×135 205 AC220V 12.5KG
HLMC-20SRC 1200KG 206×154 264 25KG
HLMC-25SRC 800KG 256×154 292 43KG
HLMC-30SRC 2500KG 306×166 315 60KG